torstai 6. lokakuuta 2011

Soros sijoittaa Suomeen


Muutettuani New Yorkiin 1979 jouduin hyvin pian eri yhteyksissä tekemisiin Wall Streetillä toimivien sijoittajien ja investointipankkiirien kanssa. Yksi näistä oli George Soros, jolla oli jo iso legendaarinen maine Wall Streetillä ja sijoittajapiireissä. Vielä silloin hän ei ollut samanlainen kansainvälinen kuuluisuus kuin tänä päivänä.
George Soros on syntyjään Unkarin juutalaisia, ja kerrotaan, että hän usein puhui siitä, miten hän sodan aikana isänsä kanssa pakeni juutalaisia etsiviä natseja ja osasi aina siirtyä piilopaikasta toiseen ennen kuin natsit sitten paikalle ehtivät. Tämä vainu ennakoida vaaraa ja vältää vaaraa on ollut ominaista myös hänen sijoitustoiminnalleen.

George Soros oli ihmisenä ja sijoittajana hyvin poikkeuksellinen. Hänellä oli akateeminen tausta, ja hän opiskeli filosofiaa London School of Economicsissa, joskaan ei tehnyt väitöskirjaa valmiiksi. Hän oli hyvin kiinnostunut popperilaisesta ajattelusta, vapaan ja avoimen yhteiskunnan problematiikasta. Muistan ensimmäisistä keskusteluista, että hän toi esille ajatuksen refleksiivisyyden periaatteista, joka oli hänen oman toimintansa kulmakivi sijoittajana, poliittisena tarkkailijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Keskustelut Sorosin kanssa johtivat tietysti aina nopeasti rahaan. Soros oli josilloin legendaarinen tietävien sijoittajien keskuudessa. Hän oli perustanut vuonna 1969 sijoitusrahaston, jonka nimi oli Quantum Fund. Hän oli saanut siihen noin 5 miljoonaa dolalria lähinnä varakkailta eurooppalaisilta perheiltä. Hän oli tehnyt näiden sijoittajien kanssa sopimuksen, että hän saa 20 prosenttia voitosta itselleen. Sen lisäksi hänelle kuuluu management fee, prosentti tai pari. Viiden miljoonan alkupääoma oli karttunut 1980-luvun puoliväliin mennessä muutamaksi sadaksi miljoonaksi dollariksi. Tästä arvonnoususta 20 prosentti tuli kunakin vuonna Sorosilel ja hänen partnerilleen. Soros oli vielä sopinut, että hän voi siirtää oman voitto-osuutensa osakepääomaksi rahastoon, ja näin hänen osuutensa rahastosta kasvoi vuosien varrella ja hänestä tuli Quantum Fundin merkittävä omistaja. Näin Soros loi mekanismin, joka teki hänestä yhden maailman rikkaimmista miehistä.

Keskustelumme Sorosin kanssa johtivat siis hyvin nopeasti siihen kysymykseen, miten George Soros voi tehdä rahaa Pentti Kourin avustuksella. Silloin tuli tietysti esiin ajatus, että Suomen markkinoilla oli mahdollisuuksia, sillä Suomen markkinat olivat vielä 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla heikosti kehittyneet.
Ensimmäiseksi näitä kesksuteluja alettiin käydä vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa. Pohjolan kaikki osakkeet olivat vapaita. Pohjola oli mrkittävä omistaja monissa suurissa suomalaisissa yhtiöissä. Niinpä vuonna 1984 pääsiin sopimukseen, että Pohjola laskisi liikkeelle neljä miljoonaa B-osaketta, ja hinnaksi sovittiin 70 markkaa osakkeelta. Tämä suunnattu osakeanti toteutettiin. Soros merkitsi suurimman osan osakkeista. Näin Pohjola sai 280 miljoonaa markaa riskipääomaa.

Minusta oli huhtikuussa 1985 tulltu First Boston Corporationin neuvoa-antava johtaja. First Bostonin paikaltani ryhdyin järjestelmään uusia suunnattuja anteja, ja aloitimme keskustelut Suomen Sokerin kanssa, joka näytti jo siinä vaiheessa hyvin mielenkiintoiselta yhtiöltä. Pääsimme sopimukseen yhtiön johdon kanssa, että yhtiö myisi 100 000 vapaata osakettaan 92 markkaan ja nämä kaikki osakeet merkittiin. Jälleen Soros merkitsi suurimman osan, ja Suomen Sokeri sai 92 miljoonaa markkaa riskipääomaa.

Seuraavaksi alointin keskustelut Yhdyspankissa Niilo Pellonmaan kanssa. Pääsimme sopimukseen, että Yhdyspankki laskisi liikkeelle 15 miljoonaa vapaata ns. C-osakesarjan osaketta, ja hinnaksi sovittiin 20 markkaa, joka oli silloin pörssissä vallitseva hintataso. Näin yhdyspankki sai 300 miljoonaa markkaa riskipääomaa kansainvälisiltä markkinoilta. Määrä oli hyvin suuri silloisissa olosuhteissa.

Neljäs yhtiö, jonka kanssa aloitimme keskustelut oli Amer, jota johti Heikki O.Salonen. Amer myi meille 1 185 000 vapaata osaketta. Viidenneksi yhtiöksi valitsimme Nokian, joka oli silloin poikkeuksellisen mielenkiintoinen karismaattisen Kari Kairamon johtamana. Nokian sijoitettiin 295 miljoonaa markkaa. Näillä viidellä osakeannilla oli järjestämässä 1,13 miljardia eli 1130 miljoonaa Suomen markkaa osakepääomaa suomalaisille yhtiöille.

Minulle henkilökohtaisesti nämä suunnatut annit merktisivät aika huomattavan henkilökohtaisen varallisuuden syntyä. Soros tai Quantum Fund maksoi minulle tietyn vuosikorvaukksen ja sitten 10-20 prosenttia siitä voitosta, minkä Quantum Fund näillä sijoituksillan tuli tekemään. Geroge ehdotti, että minä perustaisin Suomeen yhtiön, jota hän lähtisi tukemaan. Yhtiön takroituksena lisi juuri sen tyyppinen liiketoiminta, jota tässä kuvattiin.

Kerroin Kari Kairamolle, että olin ajatellut yhtiön nimeksi Kouri Capital Oy. Kairamo piti nimeä huonona, koska Sumoi on niin ahdasmielinen ja kateellinen maa, että nimi tulee aiheuttamaan liikaa vihammielisyyttä Suomen ahtaissa ympyröissä. Aatos Erkolla oli samansuuntaisia ajatuksia. Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Jaakko Rauramo suhtauti avoimen vihamieleisesti koko ajatukseen aivan alusta lähtien. Jaakko katsoi, että professorin tehtävä on toimia yritysjohtajien neuvonantajana eikä lähteä sekoittamaan kuvioita omilla liiketoimillaan.

Ensimmäinen yhtiö, jonka perustimme, oli nimeltään Oy Pentti Kouri Consulting Ltd. Se merkittiin rekisteriin 3. päivänä 1983. Yhtiön perustajaosakkaat olivat Juhani Lipsanen ja minä. Yhtiön uudeksi nimeksi tuli 7.3.1985 Oy Pentti Kouri & Co. Sitten Kouri Capital Oy perustettiin vähän yli vuosi tämän jälkeen 29.5.1986. Yhtlön osakepääoma oli 20 miljoonaa markkaa. Kouri Capital korotti osakepääomansa 20 miljoonasta markasta 70 miljoonaa markkaan 19.3.1987.

Lähdeaineisto Pentti Kouri Suomen omistaja ja elämäni muut roolit ISBN 951-1-14214-3

Ei kommentteja: