keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Remonttiryhmä tuo kevään kansalle
Minä Erkki Aho ilmoitin eroavani Kalajoen keskustan valtuustoryhmästä 29.12.1998. Sain kunnallisvaaleissa 1996 Kalajoella 243 ääntä ja seuraavaksi eniten ääniä sai Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Eero Nevalainen, joka sai 150 ääntä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki sai 75 ääntä. Minä Kalajoen ylivoimaisena ääniharavana sain vain rivivaltuutetun paikan joten siihen en voinut olla tyytyväinen. Katsoin parhaimmaksi erota Keskustan valtuustoryhmästä, koska minut koettiin uhkatekijäksi Raili Myllylän tavoitteille päästä eduskuntaa. Kokkolalainen Alpo Ylitalo otti minun yhteyttä ja pyysi Remonttiryhmän kansanedustajaehdokkaaksi. Päätin pitkän harkinnan jälkeen ryhtyä ehdokkaaksi, koska katsoin, että nostetta on ja yleinen etu vaatiin taistelua poliittista mädännäisyyttä ja väärinkäytöksiä vastaan.

Kun olimme Alpo Ylitalon kanssa Remonttiryhmän vaaliristeilyllä, niin kysyin Alpo Ylitalolta, että oletko varma, että me nyt olemme oikeassa seurassa, sillä niin kirjavalta Remonttiryhmän ehdokkaiden joukko tuntui. Remonttiryhmän ehdokkaiden parhaimmistoa olivat kansanedustaja Risto Kuisma, yrittäjä Alpo Ylitalo, taiteilija Miina Äkkijyrkkä, toimittaja Uolevi Mattila, ylilääkäri Reijo Ojutkangas, varatuomari Timo Rajala, toimittaja Terttu Sauvola, asiamies Kalevi Kannus, entinen juoksija Antti Loikkanen, toimittaja Markku Rouhiainen yrittäjä Esko Salo ja ehkä tunnetuimmasta päästä oli Kerstin Campoy ja värikkäistä lausunnoista tunnettu Sirkka-Liisa Lamminkoski.

Organisoin Oulun vaalipiirin Remonttiryhmän ehdokasasettelun ja tein vaaliliiton Vapaan Suomen Liiton kanssa. Laskin, että tällä vaaliliitolla on onnistuessaan mahdollisuus saada yksi edustaja läpi. Remonttiryhmällä oli Oulun vaalipiirissä ehdokkaana samakkoprofessori Taisto Heikkinen Hyrnsalmelta, Sinikka Ikni Oulusta, Juha Jokikokko Oulusta, Eha Lorents Oulusta, Sami-Henrik Niskanen Muhokselta, Ari Pulkkinen Hyvinkäältä, Kaija Salminen Jepualta ja Heino Virta Haukiputaalta. Vapaan Suomen Liiton ehdokkaina olivat Jaakko Jukkola Pyhäjoelta, Heikki Häyrynen Nivalasta, Reeta Kampuri Oulunsalosta, Anne Koskinen Kiimingistä, Aaro Mikkonen Puolngalta, Mauri Nygård Kokkolasta ja Markku Virtanen Sotkamosta. Pidimme vaalitilaisuuksia mm. Alavieskassa ja olin useissa vaalipaneeleissa. Himangalla pidimme vaalitilaisuuden Liisa Mariaporin ja Alpo Ylitalon kanssa.

Kalevaan toimittaja, entinen poliisi Jari Niemi teki minusta ison jutun, jossa haluttiin mustata minut kansanedustajaehdokkaana. Jutun otsikkona oli ”Tuomiot eivät ehdokkuuden esteenä”. Jutun väliotsikko oli Valtuustoero mahdollinen. Siinä selostettiin, että Kalajoen valtuusto voi ottaa esille Ahon erottamisen valtuuston työskentelyst, kun hänen tuomioidensa summa nousee kuuteen kuukauteen joko ehdollisena tai kovana. Erottaminen on lehden mukaan mahdollista, jos henkilö on tehnyt teon, joka osoittaa sellaista luonteenlaatua, että sillä ei ihmisten asioita voi hoitaa. Yleisesti ottaen näitä tekoja ovat epärehellisyysrikokset, kirjoitti Kalevan toimitaja Jari Niemi.

Kalajokiseutu jatkoi Erkki Ahon mustamaalaamista. Päätoimittaja Ilkka Puranen kirjoitti, että onneksi meill on nykyaikanakin näitä herättäjiä Ahon Erkkiä, Milochevitsia, Husseinia ja Khaddaffia, jotka panevat nynnyillekin ajattelemisena aihetta. Juhani Rintakumpu esitteli ehdokkaita Kalajokilaakso-lehdessä ja kirjoitti Erkki Ahosta, että hän on tyypillinen vaatimaton suomalainen, joka tietää muita paremmin, miten asiat ovat. Pylvään vaalipaneelista toimittaja analysoi esitystäni näin: ”EX-talotehtaan ex-toimitusjohtaja Aho puhui työttömyydestä ja perustuslakituomioistuimen perustamisesta. Aho esiintyi asiallisesti ja lyhyen napakasti:”

Alavieskan tilaisuudessa oli runsaasti kuulijoita, ehkä n. 60-70 henkeä. Olin lähettänyt joka kotiin suoramainoskirjeen Totuus julki, Jumala armahtaa – Remonttiryhmä ei. Esitteessä kysyin muun muassa seuraavia asioita:

 • Petettiinkö PR-Teollisuus Oy:n osakkaita?
 • Miksi PR-Teollisuus Oy poistettiin markkinoilta?
 • Ketkä ovat todelliset syylliset?
 • Millaisia rikoksia on tehty?
 • Syyllistyiko jotkut petokseen?
 • Mikä on kunnanjohtaja Aarne Karvosen rooli?
 • Miksi Kera Oy teki rikosilmoituksen kansainvälisestä rahanpesusta?
 • Miksi Alavieskan kunta maksoi Vieskan Elementti Oy:n 88 495 markan laskun?
 • Miksi Kera Oy lupasi pelastaa kansanedustaja Markku Kosken?
 • Miten konsultti Weckström toimi?
 • Miksi rikoskomisario Raimo Ollila ei tutki asioita?
 • Kuka on syyttäjä Sulo Heiskarin todellinen työnantaja?
 • Mitä erikoista on ITC Finland Oy:n konkurssissa?

Vastasin tilaisuudessa näihin kysymyksiin ja selostin asioiden tilan.

Kalajoella kävi ministeri Liisa Jaakonsaari, jonka kanssa keskustelin PR-talojen konkurssivyyhdestä ja ministeri totesi, ettei hänellä ole asiantuntemusta näissä asioissa. Minä kirjoitin asiasta lehtiuutisen, jossa totesin, että myös syyttäjän ja rikostutkinnan ymmärrykselle asiat ovat olleet ylivoimaisen vaikeita.

Kansanedustaja Risto Kuisma teki asioista seuraavan eduskuntakyselyn: Korkein oikeus ja kansalaisten tasavertaisuus: Eduskunnan puhemiehelle

Pankkikriisi ja sen hoitotapa ovat syvästi loukanneet kansalaisten oikeustajua. Suomesta hävisi 60 000 yritystä pankkikriisin yhteydessä, koska valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa olleet yrittäjät. Tämän takia monet sivullisetkin, kuten takaajat ja pankkien hallintoelinten luottamusmiehet joutuivat pankkikriisin uhreiksi ja velkavankeuteen. Talonrakennusalalla Kera Oy ja pankit turvasivat sijoituksensa tietyissä talotehtaissa poistamalla ylikapasiteettia talonrakennusalalta. Kaikki ei tapahtunut rehellisesti ja Suomen lakien mukaan. On epäilyjä ja näyttöä väärinkäytöksistä sekä asianajajien ja Kera Oy:n häikäilemättömästä toiminnasta. Maan johtavat oikeusoppineet ovat asiasta sitä mieltä, että konkurssipesänhoitajat ovat tehneet kysessä olevassa tapauksessa (PR-Teolllisuus Oy) jopa prosessipetoksia. Tuloksena on siis ollut alioikeuksien materiaalisesti väärin tehtyjä lainvoimaisia päätäksiä. Poliisi ei kuitenkaan tutki riittävän perusteellisesti juttuja, koska tässä tapauksessa se on itsekin sotekutunut juttuun, aiheettomaan kansainvälisen rahanpesua koskevan asian yhteydessä. On syytä epäillä, että että poliisilla ei ole ollut käytettävissään riittävää talousrikoksiin erikoistunutta henkilöstöä tai jokin muu syy estää perusteellisen rikostutkinnan.

Asiassa on suoritettava esteetön rikostutkinta, jotta todelliset syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. Poliisi ei saa ummistaa silmiän rikoksilta eikä poliisi saa odottaa, että rikokset vanhenevat. Asiassa on aiheitettu erittäin suurta taloudellista vahinkoa lukuisille yrityksille ja yksityisille henkilöille ja äärettömän suurta henkistä kärsimystä rehellisille ihmisille. Rikosten suuruus ei saa olla rikostetn selvittämisen esteenä. Myös syyttäjä toiminta asian yhteydessä on selvitettävä.

Korkein oikeus hylkäsi tuomion purkuhakemuksen käsittelemättä sitä lainkaan väittämällä ettei hakemuksen tukeka ollut riittäviä todisteita OK 31 luvun ja 7 §:n mukaisista asioista ja muuten asiaan perustelematta. Päätös on käsittämätön, koska näytöt ovat selkeät ja relevantit poliisin puutteellisesta rikostutkinnasta huolimatta. Korkein oikeus ei saa suojella rikoksia tehneitä henkilöitä rehellisiä Suomen kansalaisia vastaaan.

Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 § :n 1 momenttiin viitaten esitä kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymmyksen: Aikooko hallitus selvittää korkeimpien oikeuksien purkuhakemusten tekemisen kielteisten päätösten oikeullisuuden ja mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy tuomiosituinten harkintavallan oikeusturvaa loukkaavan käytännön palauttamisekis hallitusmuodon edellyttämälle kansalaisten yhdenvertaisen kohteun tasolle?

Helsingissä 3.2.1999 Risto Kuisma

Kansanedustajien rikostutkintapyyntö

Kahdeksan kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta esitti asiassa rikostutkintapyynnön 15.6.1999. Rikostutkintapyynnön allekirjoitti seuraavat kansanedustajat: Risto Kuisma Remonttiryhä, Raimo Vistbacka Perussuomalaiset, Bjarne Kallis Kristilliset, Tapio Karjalainen SDP, Matti Huutola Vasemmistoliitto, Pekka Vilkuna Keskusta, Marja-Leena Kemppainen Kristilliset, Antti Rantakangas Keskusta. Antti Rantakangas viivasi myöhemmin nimensä yli tutkintapyynnöstä, koska huomasi Markku Kosken joutuvan vaikeuksiin jos asiat tutkintaan.

Tutkintapyyntö oli seuraava:

Sisäministeri Kari Häkämies

Asia. Tutkinta/selvityspyyntö

Asiaan liittyvien erilaisten epäilyjen johdosta pyydämme, että Te henkilökohtaisesti vaikutatte siihen, että PR-talojen (Alavieskan Puurakenne Oy, PP-Teollisuus Oy ja International Timber Company Finand Oy) konkursseihin sekä niihin vaikuttaneisiin asioihin kohdistetaan esteetön ja perusteellinen poliisitutkinta. Asiaryhmän johdosta on lukuisiin kananedustajiin otettu yhteyttä siten, että on ilmennyt syvää epäluottamusta poliisin toimintaa kohtaan. Tällainen epäluottamus joka tuntuu perustellulta, edellyttää perusteellista selvitystä.

Liite Erkki Aho selvitys asioista

Eduskunnassa 15.6.1999

Risto Kuisma
Raimo Vistbacka
Bjarne Kallis
Pekka Vilkuna
Tapio Karjalainen
Matti Huutola
Antti Rantakangas
Marja-Leena Kemppainen

Häkämiehen vastaus

Kansanedustaja
Risto Kuisma
Eduskunta

Olet tuonut esille PR-Talojen konkurssiin liittyen huolesi siitä, että poliisin toiminnassa asiaan liittyen olisi jotain huomautettavaa. Koska kirjeesi koskee poliisia olen toimittanut sen sisäministeriön poliisiosastolle. Asia on ollut esillä jo ministeri Enestamin aikana ja liitänkin oheen poliisiosaston asiassa silloin tekemän ratkaisun.

Kari Häkämies

Liite poliisiosaston ratkaisu 10.8.1998 Dnro 84/662/98

Tuon ratkaisun ovat allekirjoittaneet poliisijohtajan sijainen, poliisylitarkastaja Jorma Vuorio ja komisario Jonne Lähteenmäki. Päätöksen mukaan kansanedustajien tutkintapyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin sisäministeriön taholta.

Olin sopinut tapaamisen poliisijohtaja Jouni Välkin kanssa Sisäministeriön poliisiosastolle asian selvittämiseksi. Kun menin sovittuna aikan poliisiosastolle tapaamaan Jouni Välkkiä, niin minulle ilmoitti Jonne Lähteemäki, ettei Jouni Välkki ole paikalla ja jos en kiireesti poistu talosta, niin minut poistetaan sieltä. Ennen Kari Häkämiehen antamaa vastausta oli yhteydessä hänen erityisavustajaansa ja sain häneltä kuulla, että hänen tehtäväksi oli asiassa annettu kielteisen päätöksen valmistelu.


Eduskuntavaalien vaalitulos oli minulle pettymys. Sain Kalajoelta 490 ääntä, mikä oli puolueista toiseksi suurin äänimäärä Keskustan jälkeen. Kokonaisäänimääräni jäi vain 823 ääneen. Se oli kuitenkin korkeimpia äänimääräiä Remonttiryhmässä koko valtakunnassa. Raili Myllylä ei päässyt eduskuntaan ja syytti lehdessä asiasta kalajokisia, jotka uutisen mukaan pettivät hänet. Remonttiryhmä sai koko valtakunnassa 28 549 ääntä (1,1%) ja yhden paikan Risto Kuismalle. SDP sai 51 paikkaa (-12), Keskusta 48 (+4), Kokoomus 46 (+7), Vaemmistoliitto 20 (-2), Vihreät 11 ( +2), SKL 10 (+3), Nuoruomalaiset 0 (-2). Perussuomalaiset saivat yhden paikan Raimo Vistbackalle.

Lähdeaineisto Erkki Ahon kirja Olet maamme armahin Suomenmaa, Erkki Ahon nidottu kirja Salatut sivut ja Erkki Ahon muistiinpanot

Ei kommentteja: