torstai 17. toukokuuta 2012

Ennätyslaimeat EU-vaalit


Suomalaiset pääsivät äänestämään 13.6.1999 toista kertaa Euroopan unionin parlamenttivaaleissa. Ensimmäisen kerran oli äänestetty syksyllä 1996 samanaikaisesti kunnallisvaalien kanssa. Kesäkuun vaalit järjestettiin yhtä aikaa kaikissa unionin jäsenmaissa. Suomesta EU-parlamenttiin valittiin 16 edustajaa, jotka työskentelevät viisi vuotta kesään 2004 asti.

Suomalaisten äänestysinto laski aivan ainutlaatuisiin pohjalukemiin. Kun edellisissä vaaleissa uurnilla oi käynyt 60,3 % äänioikeutetuista, kesäkuussa äänestyslipunsa pudotti vain 31,4 % Suomessa asuvista suomalaisista. Vaalikampanja olii ollut myös laimea. Vaaliväsymystä poteneet puolueet sysäsivät kampanjooinnin ehdokkaille, joita oli kaikkiaan 140.

Äänestysprosentti oli Suomen vaalihistoriassa poikkeuksellisen alhainen. Sitä ei voi verrata eduskuntavaalien tai presidentivaalien lukemiin. Äänestysaktiivisuudessa oli kuitenkin alueellisia eroja. Vilkkainta oli etelässä: Helsingissä kävi äänestämässä 41,5 % ja Uudellamaalla 34,1 % siihen oikeutetuista. Tämä näkyi tuloksissakin. Kokoomus ja vihreät pystyivät nostamaan tuntuvasti prosenttiosuuttaan. Kokoomus säilytti entiset 4 paikkaansa, vihreiden paikkamäärä nousi yhdestä kahteen. Tappion vaaleissa kärsi vasemmisto. Sosiaalidemokraatit menettivät yhden neljästä ja Vasemmistoliitto toisen kahdesta paikasta.

Keskustan, Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Suomen Kristillisen liiton vaaliliitto sai yhteensä 6 paikkaa. Keskustalta meni läpi 4 Ruotsalaiselta kansanpuolueelta ja Suomen Krisillisesltä liitolta kummaltakin yksi edustaja. Kristillinen liitto sai parlamenttiin nesimmäisen edustajansa. Pääkaupunkiseutu sai parlamenttipaikoista enemmistön: Europarlamenttiin valittiin 8 helsinkiläistä ja yksi espoolainen. Naisia valittiin 7, miehiä 9. Vanhimpia olivat 60-vuotiaat veteraanipolitiikot Mikko Pesälä (kesk.) ja Ilkka Suominen (kok). Kuopus on 24-vuotias Pia-Noora Kauppi (kok).

Vaalitulosta voidaan pitää perustellusti naisten voittona. Kolme ääniharavaa, Heidi Hautala (vihr.), Marjo Matikainen-Källström (kok) ja Astrid Thors keräsivtä yhteensä yli 300 000 ääntä ja jättivät kauas taakseen edellisten vaalien tähdet Paavo Väyrysen ja Esko Seppäsen (vas).

Vuoden 1981 ralliautoilun maailmanmestari Ari Vatanen (kok) kävi kovan vaalikampanjan ja pääsi läpi suurella äänimääräällä. Vatanen tuli mukaan kokonaan perinteisen politiikan ulkopuolelta. Hän sai vaalikampanjaansa vetoapu myös ukomailta. Vatanen kuului Ranskan presidentin Jacques Chiracin seurueeseen tämän vieraillessa vaalien alla Helsingissä. Tämä uutisoitiin näyttävästi tiedotusvälineissä. Uusi EU-parlamentti aloitti työnsä heinäkuussa 1999.

Europarlamenttivaalit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit 1999
http://fi.wikipedia.org/wiki/Europarlamenttivaalit_1999

Europarlamenttivaalit 1999 Tilastokeskus
http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit99euro/index.html

Valitut ehdokkaat 1999
http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit99euro/valitut.html

Selvitys kansalaisvaikuttamista koskevasta tutkimuksesta
http://www.fsd.uta.fi/fi/hankkeet/KVPO/kvpo_aineistot.html

Vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja
http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/taustatietoa/vaalidataa.html

Lähdeaineisto MMM 1999 Unto Hämäläisen kirjoitus


Ei kommentteja: