tiistai 14. huhtikuuta 2009

Vaaran vuosien 1944-1948 tapahtumatVaaran vuosiksi on sanottu aikaa välirauhanteosta 1944 vuoteen 1948. Ajanjaksoa on helpompi käsitellä, kun laittaa asiat kronologiseen aikajärjestykseen. Tuosta ajanjaksosta on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Silloin Suomi valitsi tiensä. Alkoi tavallaan toinen tasavalta.

Mitä tapahtui 1944?

1.tammikuuta Suomi ilmoittaa Neuvostoliitolle rauhan lähtökohdaksi Tarton rauhan rajat.
6.,16. ja 26. helmikuuta Neuvostoliitto tekee voimakkaita ilmahyökkäyksiä Helsinkiin.
22.huhtikuuta Rauhantunnustelut Suomen ja Neuvostoliiton välillä päättyivät tuloksettomina.
28.huhtikuuta STK:n ja SAK:n välillä solmittaan työehtosopimuksia koskeva yleissopimus.

9.kesäkuuta Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkaa aamulla klo 6.
14.kesäkuuta Ryti pyytää Mannerheimia pääministeriksi.
16.kesäkuuta Aunuksen ja Maaselän joukot Itä-Karjalassa saavat vetäytymiskäskyn.
19.kesäkuuta Suomalaiset irtautuvat Syväriltä. Mannerheim saa Rytiltä valtuudet pyytää apujoukkoja Saksalta.
20.kesäkuuta Neuvostoliiton joukot valtaavat Viipurin ja aloittavat hyökkäyksen Maaselässä ja Aunuksessa.
25.kesäkuuta Neuvostoliiitto aloittaa hyökkäyksen Talin-Ihantalan alueella.
26.kesäkuuta Presidentti Ryti allekirjoittaa ns. Ribbentrop-sopimuksen, ts. hän lähettää Hitlerille kirjeen omissa nimissään, jonka mukaan Suomi ei solmi erillisrauhaa.
30.kesäkuuta Yhdysvallat katkaisee diplomaattisuhteet Suomeen.

1.elokuuta Presidentti Ryti eroaa.
4.elokuuta Eduskunta valitsee Marsalkka Mannerheim presidentiksi.
8.elokuuta Mannerheim nimittää Antti Hackzellin hallituksen (eroaa 21.9.1944).
31.elokuuta Mannerheim nimittää Rytin Suomen pankin pääjohtajaksi.

2.syyskuuta Eduskunta hyväksyy Neuvostoliiton ennakkoehdot. Pääministeri Hackzell jukistaa radiossa välirauhan ennakkkoehdot. Ulkoministeri Enckell ilmoittaa Saksan lähettiläälle suhteiden katkaisemisesta.
4.syyskuuta Suomi lopettaa sodankäynnin Suomen ja Neuvostoliiton rintamilla aamulla klo 7. -Hallitus tiedottaa suhteiden katkaisemisesta Saksaan.
5.syyskuuta Neuvostoliitto lopettaa sodankäynnin Suomea vastaan.
8.syyskuuta Saksalaiset ampuvat ensimmäiset viisinkertaisella äänennopeudella lentävät V2-ohjuksensa Antwerpeniin ja Lontooseen.
14.syyskuuta Saksalaiset joukot poistuvat Etelä-Suomesta. Suomen ja Neuvostoliiton rauhanneuvottelut alkavat. Hackzell saa sairaskohtauksen Moskovassa.
15.syyskuuta Suomalaiset torjuvat Saksan maihinnousuyrityksen Suursaareen.
18.syyskuuta Molotov antaa Suomelle vuorokauden aikaa allekirjoittaa välirauhansopimus. Rovaniemellä sovitaan saksalaisten vetäytymisaikataulusta.
19.syyskuuta Suomen ja Neuvostoliiton välirauhanopimus allekirjoitetaan Moskovassa.
21.syyskuuta Mannerheim nimittää Castrenin hallituksen (eroaa 17.11.1944).
29.syyskuuta Sotatoimet saksalaisia vastaan Pohjois-Suomessa alkavat. Hallitus nimittää ns. Nissisen komitean suunnittelemaan kiireellistä asutustoimintaa.

5.lokakuuta Liittoutuneiden Valvontakomision neuvostoliittolaiset edustajat saapuvat Suomeen.
13.lokakuuta Lapin saksalaisjoukot komennetaan tuhoamaan kaikki asumukset. Perustettaan sotakorvausteollisuuden valtuuskunta (SOTEVA)
15.lokakuuta Perustetaan Suomi-Neuvostoliitto-Seura (SNS).
29.lokakuuta Kommunistit, sosialistit ja SDP:stä erotetut sosiaalidemokraatit perustavat Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) .
30.lokakuuta Zdanov vaatii suojeluskuntien lakkauttamista.
31.lokakuuta Oikeusministeriö hyväksyy perustamisestaan (1918) saakka kielletyn Suomen Kommunistisen Puolueen rekisteröimisen. Pj Aimo Aaltonen ja pääsihteerinä Yrjö Pessi.

3. marraskuuta Suojeluskuntajärjestö lakkautetaan
17.marraskuuta Presidentti Mannerheim nimittää J.K.Paasikiven 2. hallituksen (eroaa 17.4.1945). Mukaan tulee ensimmäistä kertaa kommunistinen ministeri, sisäministeriksi Yrjö Leino, oikeusministeriksi Urho Kekkonen.
23.marraskuuta Lotta Svärd-järjestö lakkautetaan.
24.marraskuuta Äänioikeusikäraja alenee 21 vuoteen.

1.joulukuuta Ns. Nissisen komitean mietintö asutuskysymyksestä valmistuu.
17.joulukuuta Sotakorvausten perussopimus allekirjoitetaan.
27.joulukuuta Mannerheim toteaa kirjeessään Zdanoville, että Suomella ja Neuvostoliitolla on yhteisiä sotilaallisia etuja.

Mitä tapahtui vuonna 1945?

12.tammikuuta Tehdään palkkasäännöstelypäätöksen muutos: elinkustannusindeksin nousu on korvattava täysimääräisesti
18.tammikuuta Mannerheim neuvottelee ensimmäisen kerran Zdanovin kanssa maiden välisestä turvallisuuspoliittisesta sopimuksesta.
23.tammikuuta "Kuutosten" eduskuntakysely sotasyyllisten rankaisemiseksi.
25.tammikuuta Suomen Aseveljien Liitto lakkautetaan.

17.-18.maaliskuuta Eduskuntavallit 1945
Suomi muuttaa suuntaa
SKDL.............49
SDP..............50
MAALAISLIITTO....49
EDISTYSPUOLUE.....9
RKP..............15
KOKOOMUS.........28
EDUSKUNNAN VOIMASUHTEET: PORVARIT 101 SOSIALISTIT 99

3.maaliskuuta Suomi julistaa sodan Saksalle vasta nyt, vaikka on taistellut Lapissa saksalaisia vastaan jo syksystä 1944.
13.huhtikuuta Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n yhteistyösopimus ja ns. kolmen suuren julistus.
17.huhtikuuta Mannerheim nimittää Paasikiven 3. hallituksen, jossa on mukana kommunistien Yrjö Leino (eroaa 26.3.1946). Alkaa kolmen suuren hallitusyhteistyö.
20.huhtikuuta Sisäministeri Yrjö Leino luovuttaa Valvontakomissiolle sen nimeämät henkilöt.
28.huhtikuuta Kenraali Siilasvuo ilmoittaa Lapin sotatoimien päätyneen. -Italian vastarintaliike teloittaa Mussolinin ampumalla.
30.huhtikuuta Hitler ja Eva Braun tekevät itsemurhan.

1.toukokuuta Hella Wuolijoki nimitetään Yleisradion pääjohtajaksi.
5.toukokuuta Eduskunta hyväksyy maanhankintalain.
9.toukokuuta Neuvostoliitto valtaa Tsekkoslovakian pääkaupungin Prahan.
12.toukokuuta Paasikivi ehdottaa Neuvostoliitolle turvallisuuspoliittista sopimusta.
31.toukokuuta Zdanov lykkää turvallisuussopimuksen käsittelyä. -Suomi devalvoi 75%.

3.kesäkuuta Valvontakomissio vaatii asekätkijöiden rankaisemista.
26.kesäkuuta YK:n peruskirja allekirjoitetaan San Fransiscossa.
28.kesäkuuta Kenraaliluutanantti A. F. Airo pidätetään ns. asekätkentäjutussa.
29.kesäkuuta Risto Ryti ja Jukka Rangell eroavat Suomen Pankista. Maataloussiirtoväen sijoitussuunnitelma vahvistetaan.

1.heinäkuuta Asekätkentäorganisaatio paljastuu kuulusteluissa.
4.heinäkuuta Tappiomme 1941-1945 sodan aikana, kaatuneita 52 609 haavottuneita 153 313 ja vileä kadoksissa olevia 5 565
6. ja 8. elokuuta Atomipommit Hirishimaan sekä Nagasakiin. Suomi devalvoi 40%.

2.syyskuuta Sisäministeriön tutkintaelin aloittaa asekätkennän tutkimisen.
12.syyskuuta Mannerheim todetaan estyneeksi hoitamaan presidentin tehtäviä. Paasikivi vahvistaa lain sotasyyllisten rankaisemisesta.
19.syyskuuta Suomen ensimmäinen sotakorvausvuosi päättyy. Korvausten arvo on 51,5 miljoonaa kultadollaria eli 7,2 prosenttia kansantuotteesta. Kansalaisjärjestöt jättävät valvontakomisissiolle kirjelmän Karjalan palauttamisesta Suomelle.
Lokakuu SN-Seuran kulttuurivaltuuskunta vierailee Moskovassa.
16.lokakuuta Suomi devalvoi 12,5%.
25.lokakuuta YK syntyy virallisesti, 29 kansakuntaa ratifioi sen peruskirjan.

4.marraskuuta Mannerheim lähtee sairaslomalle Portugaliin.
15.marraskuuta Sotasyyllisyysoikeudenkäynti alkaa. A.I.Virtanen saa kemian Nobelin palkinnon.
12.joulukuuta Yhdysvallat myöntää Suomelle ensimmäisen dollarilainan.
Joulukuu SDP:llä ja SKDL:lla on kunnallisvaaleissa vaaliliitto. Ruotsalainen Hjälpkommitten för Finlands Invalider-järjestö lähetti tavaraerän Veljesliitolle jaettavaksi joulupaketteina isotanvalideille, paketit sisälsivät käytettyjä vaatteita, kenkiä, kahvia ja muita elintarvikkeita.
31.joulukuuta Valtioneuvosto päättää setelien leikkaamisesta 1.1.1946 rahan arvon vakaannuttamiseksi.

Mitä tapahtui vuonna 1946?

1.tammikuuta Setelit leikataan.
21.helmikuuta Sotasyyllisyysoikeudenkäynti päättyy ja ns. Suomen sotasyylliset tuomitaan.
22.helmikuuta Puut märkiä, mutta riittävät Helsingin lämmittämiseen.
24.helmikuuta Odotettu kahvilaiva Herakles tuo Turun satamaan 2300 tonnia brasilialaista kahvia papuina. Vuonna 1946 otetaan käyttöön uudet setelit.

9.maaliskuuta J.K.Paasikivi valitaan presidentiksi.
26.maaliskuuta Mauno Pekkala (vas) muodostaa kolmen suuren hallituksen (eroaa 29.7.1948).
27.huhtikuuta Annetaan uusi työntekijäin vuosilomalaki.

7.kesäkuuta Annetaan uusi työehtosopimuslaki ja laki työtuomioistuimista.
Kesäkuu Amerikan-takkia ei monelle riitä
5.heinäkuuta Pariisissa esitellään ensimmäiset bikini-uimapuvut.
12.syyskuuta Hallitus määrää perunan säännösteltäväksi. Annoksen suuruus on 10-15 kg kuukaudessa.

1.lokakuuta Kansainvälinen tuomioistuin langettaa Nyrnbergissä tuomion 22 saksalaiselle, joita syytetään pääsotarikollisiksi.
3.joulukuuta Ylijohtaja Veikko Vennamo korostaa presidentti Paasikivelle, että siirtoväen kysymys oisi ratkaistava poliittisistakin syistä. Uutta peltoa tulisi saada noin 180 000 hehtaaria kymmenessä vuodessa.

Mitä tapahtui vuonna 1947?

27.tammikuuta Pinssi Gustaf Adolf saanut surmansa lento-onnettomuudessa Kastrupissa. USA myöntää Suomelle lainaa
31.tammikuuta Lämpimän veden jakelu Helsingissä edelleen epämääräistä.
10.helmikuuta Suomi allekirjoittaa Pariisin rauhansopimuksen (ulkoministeri Carl Enckell).
28.maaliskuuta Asekätkentäjuttu oikeuteen.

15.-19.kesäkuuta SAK:n edustajakokous tuomitsee työaikana järjestettävät torikokoukset, mielenosoitusmarssit ja työmaakokoukset ja korpilakot. Päätökset syntyvät enemmistönä olevien sosiaalidemokraattien äänin. SAK:n vaikutus ei kuitenkaan aina pidä työläisjoukkoihin.
17.kesäkuuta KOK myöntää vuoden 1952 olympiakisat Helsingille.
29. kesäkuuta SVUL järjestää ensimmäiset Suomen Suurkisat Helsingissä.
11.heinäkuuta Suomi torjuu Marshall-avun.
31.heinäkuuta Presidentti Paasikivi ottaa ennen presidentin esittelyn virallisia asioita puheeksi Turun lakot. Hän on huolestunut laillisen järjestyksen säilymisestä maassa.

15.syyskuuta Rauhansopimus astuu voimaan.
20.syyskuuta SAK uhkaa yleislakolla.
26.syyskuuta Valvontakomission viimeiset edustajat lähtevät maasta. Paasikivi julistaa sotatilan lakkautetuksi.

2.lokakuuta NL ja Puola torjuvat Suomen jäsenyyden YK:ssa
3.lokakuuta Suomessa palkat sidotaan tiukasti elinkustannusindeksiin.
15.lokakuuta Sensuuri lakkautetaan Suomessa.
31.lokakuuta Suomi päättää lähettää NL:n vallakumouksen 30-vuotisjuhlaan pääministeri Mauno Pekkalan johtaman ministerivaltuuskunnan.

20.marraskuuta Elisabethin ja Philipin häät Lontoossa.
25.-28.marraskuuta Virkamieslakko
4.-5. joulukuuta Kunnallisvaalit. Sosiaalidemokraatit saavat suuremman ääniosuuden kuin SKDL (24,9 ja 20,4%). Oikeisto- ja keskipuolueet saavat 53,6 % äänistä.

Mitä tapahtui vuonna 1948?

15.tammikuuta SKP:n poliittinen jaosto päättää erottaa sisäminiteri Leinon puolueen johtoelimistä.
30.tammikuuta - 8. helmikuuta Sankt Moritzin talviolympialaiset. Suomi voittaa yhden kullan, kolme hopeaa sekä kaksi pronssia. Yhdistetyssä tulee Heikki Hasun johdolla kaksoisvoitto.
25.helmikuuta Kommunistit ottavat käsiinsä vallan Tsekkoslovakiassa. Poliisit kukistavat aseellisesti kommunistista puoluetta vastaan suuntautuvan 15 000 opiskelijan mielenosoituksenVaclav-aukiolla Prahassa. Paasikivi piti muistelmissaan Tsekkoslovakian kommunistikaappausta vuoden 1948 tärkeimpänä tapahtumana.
25.maaliskuuta Hertta Kuusinen suosittaa puheessaan Suomelle Tsekkoslovakian tietä.

6.huhtikuuta Suomen ja Neuvostoliiton välinen Ystävyys-, yhteistyö- ja avuntantosopimus (YYA-sopimus) allekirjoitetaan Moskovassa.
7.huhtikuuta Miljoonakiristystä Mäntsälän kansanhuollon väärinkäytösjutussa.
12. huhtikuuta Avunantosopimus miltei suomalaisten sanelema. Moskovan-valtuuskunta tänään presidentin luo.
27.huhtikuuta Suomessa epäillään vasemmiston kaappaushanketta.
30.huhtikuuta Kolmanneksi lämpimin huhtikuu vuodesta 1829 lähtien.

7.toukokuuta. Suomen sosiaalidemokratit sanovat irti vuodesta 1945 lähtien voimassa olleen kolmen suuren sopimuksen. Puolue jää kuitenkin vielä hallitukseen.
19.toukokuuta Eduskunta antaa sisäministeri Yrjö Leinolle epäluottamuslaueen emigranttien luovutuksesta 1945.
22.toukokuuta Presidentti Paasikivi erottaa Leinon. Ministeri Leinon eroanomus tänään presidentin esittelyyn. Suurkaappaus Helsingin kansanhuoltotoimistossa.
24.toukokuuta SKDL ja SKP järjestävät mielenosoituskokouksen Hakaniemen torilla Leinon puolesta (osallistuu noin 100 000 työläistä).
26.toukokuuta Vastikään SKDL:ään liittynyt Eino Kilpi tulee uudeksi sisäministeriksi Leinon jälkeen.
28.toukokuuta Säädetään sotavammalaki, "sotainvalidien perustuslaki". (50 vuotta 28.5.1998, yhä edelleen 1998 kehiteltynä käytössä)

5.kesäkuuta Nevostoliitto puolittaa Suomen jäljellä olevat sotakorvaukset heinäkuun alusta lukien (147 milj. dollarista 73,5 milj. dollariin).

1.-2.heinäkuuta Eduskuntavaalit 1948 Suunta muuttuu jälleen, vanha valta väistyy. Äänestysprosentti ennätyssuuri: 79,2! Kommunisteille murskatappio, demarit pitivät asemansa Jo riittää!-kampanjallaan.
SKDL............38 (-11)
SDP.............54 (+4)
MAALAISLIITTO...56 (+7)
EDISTYSPUOLUE....5 (-5)
RKP.............14 (-1)
KOKOOMUS........33 (+5)
EDUSKUNNAN VOIMASUHTEET: PORVARIT 108 (+7) SOSIALISTIT 92 (-7)

22.heinäkuuta Suomen eduskunta hyväksyy lapsilisälain.
29.heinäkuuta Kolmen suuren hallituspohja hajoaa, Paasikivi nimittää K.A. Fagerholmin 1. hallituksen, joka on sos.dem.vähemmistöhallitus (eroaa 17.3.1950).
29.heinäkuuta - 14.elokuuta Lontoon kesäolympialaiset. Suomi saa 10 kulta-, 8 hopea- ja 6 pronssimitalia. Suomen menestys voimistelussa on loistava, mm. joukkuekilpailun voitto. Yleisurheilussa ainoan kultamitalimme tuo Tapio Rautavaara. Aale Tynni saa Lontoon olympialaisten taidekilpailussa kultamitalin runosta Hellaan laakeri.

21.-23. lokakuuta Korpilakko Arabian tehtailla Helsingissä. Vakavia yhteenottoja.
4.joulukuuta Mainosvalot syttyvät jälleen Helsingissä.
5.joulukuuta Neuvostoliitto jättää Suomen ulkominosteriölle nootin, jossa kiinnitetään huomiota Suomessa harjoitettavaan Neuvostoliitolle vihamieliseen propagandaan.

Ei kommentteja: