keskiviikko 9. kesäkuuta 2010

Ahti Karjalaisen päiväkirjasta


8.2.1971 Veimme Haaviston kanssa Raaheen Rautarukkiin NL:n suurlähettiläs Beljakovin, suurlähetystöneuvos Vladimirovin, kaupallinen neuvos Mihejevin, suurlähetystöneuvos Serovin. Paluumatkalla Beljakov kahden kesken (+ tulkki Ignatev) kysyi minulta, haluaako Tasavallan Presidentti ja minä ”karkoittaa” hänet Suomesta, kun hän on kuullut meidän arvostelevan häntä. Vastasin: Emme, mutta haluamme puhua asioista suoraan emmekä välikäsien kautta – jos on puolin tai toisin puhuttavaa. Beljakov: No, hyvä on.

26.2.1971 Keskustelin SKDL:n ryhmän puheenjohtajana Aition kanssa, että elleivät SKDL:n ministerit hallituksessa palaa päiväjärjestykseen, vaan jatkuvasti äänestävät tärkeissä, mutta epämiellyttävissä asioissa vastaan, SKDL (SKP) joutuu kevään kuluessa ratkaisemaan, jääkö se hallitukseen. Aitio sanoi, että huonolta näyttää.

9.3.1971 Klo 15.30 keskustelu Kesärannassa SDP:n johdon kanssa tilanteesta. Kuinka pitkälle suvaitaan SKDL:n ”erivapauksia”. SDP:n edustajat verrattain jäykällä linjalla sanomatta kuitenkaan mitään täsmällistä.

12.3.1971 Hallitusryhmät sopivat, että valtioneuvoston päätös hinnansäännöstelystä eduskunnassa hyväksytään. Neuvottelussa kaikkien muiden hallitusryhmien puheenjohtajat ilmoittivat hyväksymisensä. SKDL:n Aitio, Hjerppe lupasivat viedä käsittelyyn.

13.3.1971 SKP:n keskuskomitea koolla. Pyysi julkilausumassaan lisäneuvotteluja.

14.3.1971 Konsuli Haapalalta (Vladimirovin kertoma) tieto, että Stepanov Beljakovin sijainen ja saanut siten ”alennuksen”, hoitaa protokolla-asioita, Suurläehttiläs Beljakovin kohtalo on myös ”sinetöity”. Sairaus ”diplomaattinen”, koska pelannut täällä Sinisalon siiven kanssa hallitusta vastaan.

15.3.1971 Sain Aarne Saariselta SKP:n keskuskomitean 13.3. tekemän päätöksen, missä pyydettiin lisäneuvotteluja hinta-asiassa.

16.3.1971 klo 8.30 keskustapuolueiden neuvottelu Kesärannassa. Ministeri Helle minulle aamupäivällä: SDP ei lähde tässä yhteydessä hallituksesta.
klo 11.00 ministerineuvos Farafanov luonani. Hän toi Moskovasta viestin: ”Moskovassa ollaan vakavasti huolestuneita Suomen sisäpoliittisen tilanteen johdosta.”
klo 11.30 suurlähetystöneuvos Vladimirov luonani.

17.3.1971 klo 13.30 SKDL:läiset UK:n luona. Klo 15.00 eduskunnan istunto, SKDL äänesti vastaan. Klo 20.30 jätin TP:lle hallituksen eronpyynnön.

24.3.1971 Vladimirov luonani. Halusi kuulla tilanteen.

26.3.1971 Neuvotteluja keskustapuolueiden ja SDP:n kanssa. Klo 21.15 Karjalaisen kolmas hallitus nimitetään.

19-23.4.1971 Tein Päivin kanssa virallisen vierailun NL:oon (Moskova-Jalta). Kerrottiin, että politbyroossa olisi ennakolta äänestetty tai keskusteltu, toteutetaanko tämä vierailu. Enemmistö voitti, että toteutetaan.

12.8.1971 klo 14.00 Aitio luonani puhumassa syksyn näkymistä. SKP:n kiista jatkuu. Enemmistö myötäilee vähemmistöä.

3.9.1971 klo 9.00 Kokoomuksen Ilaskivi, Holkeri, Mykkänen luonani. Yleistä keskustelua.

10.9.1971 Kun Risto Hyvärisen (UM:n poliittisen osaston päällikkö) kanssa oli käynyt ilmi, että ulkoministeri Väinö Leskinen oli muutama päivä aiemmin (alkoholi) pohjoismaisessa ulkoministerikokouksessa omin päin kertonut toisille pohjoismaisille ulkoministereille Suomen aikomuksesta lähiaikoina eli lokakuussa tarjota tunnustamisneuvotteluja Saksoille – jota asiaa oli keväästä saakka UM:ssä salaa valmisteltu – piti Tasavallan Presidentti välttämättömänä asian päättämistä heti. Siksi klo 14.00 oli hallituksen ulkoasiainvaliokunta, jota UK itse johti, ja sen päälle hallituksen neuvottelu. Yksimielisesti päätettiin tarjota Saksoille diplomaattisia tunnustusneuvotteluja (liittäen mukaan erinäisiä ehtoja). Tieto tästä annettiin seuraavana päivänä liittoutuneille (NL, Englanti, Ranska) + USA:lle. Näihin istuntoihin ei osallistunut ulkoministeri Leskinen, joka oli usean päivän ajan – juopotellen – ollut maanpuolustuskursseilla ja – saatiin vasta myöhemmin tietää – samana päivänä (10/9) jälkeen sydänkohtauksen (veritulppa vasemmassa sydänkammiossa) joutuen sairaalaan. Näin hän ei voinut, kuten oli suunniteltu, 13.9. lähteä YK:hon. Tämä oli tiettävästi V. Leskisen neljäs sydänkohtaus noin yhdeksän kuukauden aikana. Lisäksi hän ajoittain sortui alkoholiin ja samaan aikaan oli avioeropuuhissa ja ”uusi” nainen Astrid Gartz odotti kaksosia! Keskusteltiin UK:n kanssa, että Leskisen lienee jätettävä paikkansa. Suunniteltiin, että YK:hon lähetetään sosiaaliministeri Pekka Kuusi. Myöhemmin sovittiin, että Leskinen toistaiseksi jatkaa (jätettyään UK:lle allekirjoitetun eroanomuksen, päivä avoin, siltä varalta, että sortuu alkoholiin uudelleen).

Lähdeaineisto:
Aikoja ja tapauksia Ahti Karjalaisen elämästä ISBN 951-0-22032-9

Ei kommentteja: